Image9 Мар 2016

Група АДИНГ на Изложение за строителство 2016

Заедно с още около 90 фирми от строителния сектор и 20 фирми за недвижими имоти, Групата АДИНГ взе участие в 13-тото Изложение за строителство и недвижими имоти.
АДИНГ и нашите дъщерни фирми са представени с новостите за своите продукти и услуги. Нашите инженери са постоянно на разположение на посетителите на изложението за консултации и експертни съвети. В рамките на събитието се проведе и After Work общуване с нашите клиенти и партньори.
„Скопски панаир” ни връчи и признание за дългогодишно участие на Изложението за строителство.