Image6 Юли 2016

Епоксидни подови системи

Автор: Александра Петровска, дипл. инж. архитект

Епоксидните подове са широко прието решение за завършващ слой на подовата повърхност. Те имат отлична адхезия към бетонни основи, голяма якост на натиск и устойчивост на износване. Химически са устойчиви на киселини, основи, разтворители и петролни продукти, а са нетоксични в свързано състояние. Тъй като са монолитни, напълно отговарят на необходимите стандарти на НАССР системата. Стабилни са при голям диапазон на температури от - 40°C до + 70°С.

Епоксидните подови системи имат широко приложение, като завършваща обработка на подове в: складове, гаражи, паркинги, производствени предприятия за лесна и тежка промишленост, болници, кухни, хладилници, лаборатории, училища, търговски центрове, спортни зали, сервизи за автомобили, компютърни центрове и други обекти. Различните решения за тяхната обработка дават възможност и за приложение в обекти, където подовете са част от архитектурната концепция на пространството.
За правилно полагане на епоксидните подове: Първо трябва да съществува качествена бетонна основа, която трябва да е по-стара от 28 дни, със завършен процес на хидратация, минимална якост от МБ30, с максимален процент на влага до 5%. Основата трябва да бъде равна, леко пердашена, без сегрегация и циментово мляко и с добра хидроизолация - защитена от капилярно проникване на влага от долната страна. Оптималната температура на основата при полагане е в диапазон от + 10°C до + 30°С.
В производствената си програма АДИНГ предлага повече доказани епоксидни подови системи:

АДИНГПОКС 1Б ЕКО

Двукомпонентно покритие на база епоксидна смола без разтворители, с отлична адхезия за различни видове основи (бетон, циментова замазка или стомана), с висока абразивна и бактериологична устойчивост, лесен за изпълнение и лесен за поддържане. Предлага се в различни цветове, според цветови каталог.


Начин на полагане: Върху основата, която се обработва, трябва да се нанесе грунд АДИНГПОКС 1П EКO, 1П или 1ПВ. Нанасянето е с валяк (мече), с втриване на материала в основата. Работните фуги при бетонните основи се попълват с епоксиден кит АДИНГПОКС-К. Материалът се подготвя с разбъркване на А-компонента, 2-3 минути с електрическа бавна бъркалка, след което се добавя Б - компонент. Сместа се разбърква до пълна хомогенизация. След това се полага на основата с равномерна дебелина, с помощта на гумена шпатула и веднага се разнася с валяк с къси вълнени влакна. Вторият слой на АДИНГПОКС 1Б ЕКО се полага след пълното свързване на първия слой, 24 часа след полагането, при температура от 10°С до 30°С. Препоръчва се полагането да е с най-малко два слоя.

АДИНГПОКС 2 ЕКО

Двукомпонентна саморазливна епоксидна система за подове без разтворители, която, в зависимост от предназначението, исканата противохлъзгавост и натоварвания, се прилага в няколко варианта на системата. Има отлична адхезия за различни видове основи, добра устойчивост към разредени киселини, разтвори на соли и минерални масла, лесна за изпълнение и подходяща за лесно поддържане. Предлага се в различни цветове, според цветови каталог.


Начин на полагане: Предварително подготвената основа се грундира с АДИНГПОКС-1П EКO, 1П или 1ПВ с втриване на грунда в основата с валяк (мече). След това А - компонент се разбърква 2-3 минути с електрическа бавна бъркалка, след което се добавя Б - компонент и заедно се смесват до пълна хомогенизация. Поради постигане на по-голяма дебелина на пода, повишаване на неговата устойчивост на износване и подобряване на физико - механичната устойчивост на пода, препоръчва се към забърканото количество от АДИНГПОКС 2 ЕКО (А + Б) да се добави компонент АДИНГПОКС 2 ЕКО. Количеството на материала, който се смесва, трябва да бъде в съответствие с отвореното време за работа с материала. Полагането се извършва с назъбена шпатула, след което нанесеният слой се обработва с иглен валяк, за обезвъздушаване на епоксидното покритие. Обработката на нанесената повърхност трябва да се извърши в срок от 15-20 минути след нанасяне на материала.

АДИНГСТАТИК ЕКО

Електропроводим трикомпонентен епоксиден под, който се полага в помещения, където се създава статично електричество, а с цел неговото заземяване. Има приложение в производствени халета за електронно оборудване, компютърни центрове, операционни зали, електронни лаборатории, производствени предприятия и складове за бои, лакове и разтворители, производствени предприятия и складове за взривни и лесно запалими материали и др. Има отлична адхезия за различни видове основи, висока абразивна и бактериологична устойчивост, лесен за изпълнение и лесен за поддържане.


Начин на полагане: Въз подготвената основа, която трябва да бъде грундирана с АДИНГПОКС-1П, 1П ЕКО или 1ПВ се поставят - залепват медни ленти, така че да формират мрежа 0,50 х 0,50 см, а краищата на медните ленти се съединяват със заземяването. Двата компонента се смесват с електрическа бавна бъркалка до тяхната пълна хомогенизация. След това постепенно се добавя компонент С, при непрекъснато разбъркване на материала. Полагането се извършва с назъбена шпатула, с дебелина до 3 mm. Нанесеният материал се валира с иглен валяк, за обезвъздушаване на материала.

Дълголетието на тези епоксидни подови системи зависи от начина на експлоатация и поддържане на пода. Подът обикновено може да се почиства с машини с ротационни меки четки с препарати, които се разтварят във вода или с топла вода до 30°С.