Image25 Okt 2011

ХХV Kongres i međunarodni simpozium DIMK, Srbija, Tara

U organizaciji DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE I ISTRAŽIVANJE MATERIJALA I KONSTRUKCIJA SRBIJE - DIMK, od 19 do 21 oktobra na Tari, održan je XXV Kongres o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija.

ADING d.o.o. Beograd je kao sponzor pomogao u realizaciji ovog događaja koji je je ovog puta imao međunarodni karakter i okupio je oko 80 učesnika iz zemalja regiona.

Fotografije sa Simpozijuma možete pogledati ovde: