Image2 Dec 2013

Savetovanje „Savremeni materijali i postupci sanacije građevinskih objekata“

U organizaciji Udruženja „Izgradnja“ i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 26. novembra održalo se savetovanje „Savremeni materijali i postupci sanacije građevinskih objekata“.

Svoja izlaganja i prezentacije naučnih radova imali su eminentni profesori, koji su dali određen doprinos razvoju u oblasti materijala i tehnika sanacije građevinskih objekata.

Kao jedan od podrživača savetovanja, „Ading“ je imao svoju prezentaciju, koja je usledila sa velikim interesovanjem od strane učesnika, i gde su analizirani primeri sanacije armirano-betonskih konstukcija koristeći materijale iz proizvodnog programa „Ading“ u poslednje dve godine. Ovom prilikom bili su prezentovani primeri sanacije izvedenih injektiranjem materijala iz programa TPH (sanacije na brani u Prilepu – 2013. i brani na jalovištu u rudniku Bučim – 2012.)