Image19 Dec 2017

Završni godišnji sastanak grupacije ADING za 2017. godinu

Dana 16.12.2017. godine u Skoplju održan je završni godišnji sastanak grupacije Ading, na kome su pisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, menadžerskog kadra i upravnici ćerki-firmi iz Makedonije, Srbije, Bugarske i Kazahstana.

Na sastanku je bilo detaljno prezentirano poslovanje Adingovih službi, zatim poslovanje ostale članice grupacije ADING, kao i njihovi budući planovi i aktivnosti.

Završna sagledivanja, ocena poslovanja u 2017. godini i smer delovanja u 2018. godini, prezentirao je predsednik Upravnog odbora i generalni direktor Blagoja Dončev.