RASTVARAČ P

Rastvarač na bazi toluola. Primenjuje se za razređivanje sledećih proizvoda: Bitek-M, Adingdezmo, Adingpoks-N, Adingpoks-1M, Adingpoks-I, Adingpoks-ter, Antikorozin-E, Plammal-3D, Adingpoks-L, Adingmarker-P, Adingkolor-RF, Adingkolor-RB.

Ostali proizvodi u ovom opsegu