Uspeh jedne kompanije se ogleda ne samo u rezultatima već i u tome što ona radi za zajednicu i okruženje u kome deluje.
Društvena odgovornost i briga za opšto dobro nije samo obaveza, već i zadovoljstvo za "Ading". Oni su deo svakodnevnih aktivnosti i deo razvojnih planova kompanije.
Proizvodi koje distribuiramo su visokog i konzistentnog kvaliteta, i postojano se usavršavaju i unapređuju sa ciljem kako bi se zadovoljile potrebe i zahtevi naših klijenata.
Svi naši objekti su projektirani i izgrađeni na način koji obezbeđuje zaštitu životne sredine, dok se mere za zaštitu pri radu poštuju u okviru cele kompanije.


slika-dvor slika-dvor-2


"Ading" je dobitnik brojnih nagrada u oblasti ekologije – među kojima: Nagrada za najekološku kompaniju; Firma sa uspešnom primenom ISO 14001 i za doprinos očuvanju životne sredine u 2010 godini; kao i Nagrada za najbolje uređeno dvorište privrednog objekta na nivou grada Skoplja u 2013 godini.
U kompaniji "Ading" podržavamo razvoj mladih kadrova. Uspostavili smo uspešnu saradnju sa nekoliko visoko-školskim ustanovama sa namerom da se ta saradnja proširi i u narednom periodu: sa Građevinskim fakultetom, Arhitektonskim fakultetom i Tehnološko-metalurškim fakultetom u okviru Univerziteta „Kiril i Metodij“ u Skoplju.

Naša kompanija je uključena kao podrška projektima i inicijativama koje doprinose razvoju sporta (podrška Skopskom maratonu), zatim poboljšanju bezbednosti u saobraćaju (kao deo “100 pešačkih prelaza za bezbednost 10.000 učenika"), kao i brojne donacije sa ciljem da se pomogne izgradnja crkvenih objekata i manastira, kao i podrška značajnim događajima u oblasti građevinarstva i arhitekture u zemlji (Velika godišnja nagrada za arhitekturu).


 

Nagrada za "Odgovoran odnos prema zaposlenima za 2009 godinu", govori o brizi i odgovornosti kompanije prema zaposlenima. Postojano poboljšavamo uslove i opremu za rad, promovišemo talente i njihove sposobnosti, investiramo u educiranju i unapređenju njihovog znanja, vodeći računa o njihovom zdravlju i bezbednosti. Takođe, promoviše se poverenje među zaposlenima, nema diskriminacije po osnovu polova, rase, invalidnosti, starosti i socijalnog stanja, poštuje se zakonska regulativa u svim segmentima poslovanja.
Doprinos poboljšanju kvaliteta života naše zajednice je bila i ostaće jedan od naših najznačajnijih ciljeva i pravac u kom ćemo nastaviti da poslujemo i u budućnosti.