Image11 Mar 2016

Međunarodni simpozijum za građevinarstvo u Žabljaku, Crna Gora

U periodu od 6. do 11. marta, održao se VI međunarodni simpozijum za građevinarstvo u Žabljaku, Crna Gora, na kojem su učestvovali preko 300 učesnika, doktoranti, profesori, inženjeri i pretstavnici projektantskih firmi, izvođači i građevinske firme.
Osnovni cilj Skupa je prezentacija savremenih dostignuća u građevinarstvu, i mogućnost za razmenu iskustva u širem domenu građevinarstva i njegovih srodnjih oblasti.
U kontekstu teme za primenu savremenih materijala i trendova u građevinskom konstruktorstvu prezentirana je brošura „Ading sistemi i tehnologije za sanaciju, reparaciju i zaštitu armirano-betonskih konstukcija, u skladu sa evropskim standardom EN 1504“.