HIDROMAL FLEKS

Dvokomponentni sistem za izvođenje elastične hidroizolacije na cementnoj osnovi. Primenjuje se za hidroizolaciju objekata izloženih pozitivnim i negativnim hidrostatičkim pritiscima kao što su: bazeni, taložnici, stanice za prečišćavanje, podzemni objekti, balkoni, šahte, septičke jame.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
HIDROMAL
Image
HIDROMAL FLEKS 1K