REPARATUR MALTER- F4

Jednokomponentna smesa na bazi cementa, polimerai fibrina, namenjena za sanacije i reparacije betonskih i armirano betonskih elemenata.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
REPARATUR MALTER F1
Image
REPARATUR MALTER - F2
Image
REPARATUR GLET