Image10 Okt 2017

Stručne prezentacije inženjera ADING na 17. simpozijuma DGKM

U periodu od 4 do 7 oktobra 2017 godine u Ohridu, R.Makedonija, održao se 17. simpozijum Društva građevinskih konstruktora Makedonije (DGKM 2017.). Fokus simpoziuma bila su pitanja iz područja građevinskog konstruktorstva, a poseban akcent stavljen je na ponašanje građevinskih konstrucija prilikom incidentnih uticaja i prirodnih katastrofa, kao što su zemljotresi, ekstremno visoke temperature, požari, vetar, eksplozije, poplave, lavine, odroni, klizanje tla, itd.Pored glavne teme, govorilo se i o drugim temama, kao što su: Teoriske i eksperimentalne analize konstrukcija; Savremene metode projektovaja konstrukcija; Eurokodovi i nacionalni aneksi, Savremene tehnike o izvedbi konsrukcija; Savremeni materijali i tehnologije - preduslov za održljivi razvoj; Doverljivost, robustnost i trajnost konstrukcija; Ispitivanja, održavanja, pojaćanje i sanacija konstrukcija; Infrastrukturni objekti; kao i druge teme u vezi građevinskog konstruktorstva.

Naši inženjeri imali su dve stručne prezentacije na temi: 

- ,,Mehaničko ponašanje pojačane zidarije upotrebom gotovog maltera za prefugiranje—ing. Bojana Damčevskog i

- ,,Analiza uticaja performanse betona i vezujućih sredstva na vezu staro-novi beton / eksprimentalna ispitivanja i svetsko iskustvo’’, ing. Nikole Uzunova.