HIDROFAS Z

Dekorativni malter sa zaribanom strukturom. Proizveden na bazi akrilatne emulzije. Primenjuje se za završnu dekorativnu obradu unutrašnjih i spoljašnjih fasadnih zidnih površina. Kao podloga se koristi Adingfas-Hidrofas podloga.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
ADINGFAS Z
Image
HIDROFAS
Image
ADINGFAS