HIDROFAS Z

Llaç dekorativ për struktur jo të rregulltë i përbërë mbi bazën e emulzioneve akrilate. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Hidrofas baza.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADINGFAS Z
Image
Dekosil V