Vizioni i ADING gjithmonë ka qenë dhe është që të jemi një hap para të tjerëve dhe para pritjeve, duke i tejkaluar stereotipat dhe praktikat e zakonshme. Në esencë, motoja dhe qëllimi që të jemi “pjesë përbërëse e çdo ndërtimi” e tregon drejtimin drejtë të cilit synojmë, e tregon frymën tonë ndërtimore dhe nevojën për sfida të reja.

Misioni i kompanisë është që për çdo klient në Maqedoni, Evropë Juglindore, Rusi, Lindje të afërt dhe Azi Qendrore të sigurojë në kohë prodhime cilësore kimike të nevojshme për ndërtimtarinë, ndihmë superiore teknike dhe profesionale me siguri dhe konkurrencë më të madhe nga cila do qoftë kompani e ngjashme në këtë pjesë të botës.