Forma kontaktit

Informacione për kontakt

Ading AD, Shkup

Adresë: Novoselski Pat (ul.1409) br.11
1060 Shkup Republika. Maqedonia e Veriut


Email: ading@ading.com.mk
Web: www.ading.com.mk

Menaxhimi Udhëheqës

Tel: +389 2 20 34 800
Fax: +389 2 20 34 810
Email: ading@ading.com.mk

Sektori për kontroll të sistemit afarist

Tel: +389 2 20 34 806
Email: dzockova@ading.com.mk

Plasman me institut

Tel: +389 2 20 34 840
Fax: +389 2 20 34 850
Email: pip@ading.com.mk

Shitja

Tel: +389 2 20 34 820
Tel: +389 2 20 34 823
Fax: +389 2 20 34 821
Email: prodazba@ading.com.mk

Dyqan

Adresa: rr. Kuzman Shapkarev nr. 5 1060 Shkup
Tel: +389 2 20 50 981
Fax: + 389 2 20 50 980
Email prodavnica@ading.com.mk

Financa


Tel: +389 2 20 34 812
Fax: +389 2 20 34 817
Еmail: finansii@ading.com.mk

Furnizime


Tel: +389 2 20 34 824
Tel: +389 2 20 34 826
Fax: +389 2 20 34 825
Еmail: nabavki@ading.com.mk

Fabrika


Tel: +389 2 20 34 830
Email: factory@ading.com.mk