Forma kontaktit

Informacione për kontakt

Ading AD, Shkup

Adresë: Novoselski Pat (ul.1409) br.11
1060 Shkup Republika. Maqedonia e Veriut


Email: ading@ading.com.mk
Web: www.ading.com.mk

Menaxhimi Udhëheqës

Tel: +389 2 20 34 800
Email: ading@ading.com.mk

Sektori për kontroll të sistemit afarist

Tel: +389 2 20 34 806
Email: dzockova@ading.com.mk

Plasman me institut

Tel: +389 2 20 34 840
Fax: +389 2 20 34 850
Email: pip@ading.com.mk

Shitja

Tel: +389 2 20 34 820
Tel: +389 2 20 34 823
Tel: +389 2 20 34 821
Email: prodazba@ading.com.mk

Fabrika


Tel: +389 2 20 34 830
Email: factory@ading.com.mk

Financa


Tel: +389 2 20 34 812
Еmail: finansii@ading.com.mk

Furnizime


Tel: +389 2 20 34 824
Tel: +389 2 20 34 826
Еmail: nabavki@ading.com.mk

Ading Market 1 (Gj. Petrov)


Adresë: Kuzman Sapkarev no.5 1060 Skopje
Tel: +389 2 20 50 981
Email market1@ading.com.mk

Ading Market 2 (Usje)


Adresë: Boris Trajkovski no.94, 1000 Skopje
Tel: +389 2 55 12 639
Email market2@ading.com.mk

Ading Market 3 (Avtokomanda)


Adresë: 16 Makedonska Brigada no.6/2-6, 1000 Skopje
Tel: +389 2 32 21 519
Email market3@ading.com.mk