Kompanive anëtare të Group Ading

BIZNIS CENTAR ADING
Tel: + 389 2 20 31 424 
Adresë: ul. Kuzman Shapkarev br. 5
1060 Shkup
E-mail: info@bc-a.com.mk
Web: www.bca.mk

Image

“Biznis Centar Ading” ShPKNjP Shkup, është kompani e themeluar në vitin 1991 me veprimtari themelore tregti me shumicë me materiale ndërtimore. Struktura e prodhimeve e cila është e përfshirë në paletën e shitjes është për nevojat e ndërtimtarisë me asortiment të brendeve të vendit dhe të jashtme.
“Biznis Centar Ading”është distributor dhe përfaqësues i membranave për pullaze Firestone, TRN materialeve për injektim dhe sistemet për rezistencë ndaj ujit dhe sistemeve kulluese dhe kanaleve Graspointner.
Shitja me pakicë kryhet nëpërmjet dyqanit për këtë lloj shitje – Dyqani numër 1 në të cilën mund të gjendet paletë e gjerë e prodhimeve për nevoja të ndërtimtarisë.

INVEST A DOOEL
Tel: + 389 2 20 50 980 
Adresë:  ul. Kuzman Shapkarev br. 5,
1060 Shkup
E-mail: investa@investa.com.mk
Web: www.investa.com.mk

Image

“Invest A” ShPKNjP Shkup, është kompani e themeluar në vitin 2001 me veprimtari kryesore për punë përfundimtare dhe të sanimit në ndërtimtarinë me materiale nga programi prodhues i “Ading” dhe materiale nga firma të jashtme të cilat i përfaqëson “Biznis Centar Ading”. Kompania disponon me kuadër me përvojë inxhinierësh nga profili arkitektonik dhe i ndërtimtarisë dhe pajisje dhe vegla përkatëse për veprimtaritë të cilat i kryen.
“Invest - A” posedon A licencë për mbikëqyrje të ndërtimit të ndërtimeve të kategorisë së parë dhe B licencë për ndërtues të ndërtimeve të kategorisë së dytë, me listë sinjifikte referente të objekteve të rëndësishme administrative dhe ekonomike në R. e Maqedonisë dhe në rajonin.

BIRO PROEKT
Tel: + 389 71 237 668
Adresë: ul.Vasil Gjorgov br.21, vl.2, лок.8,
1000 Shkup
E-mail: biroproekt@biroproekt.com.mk
Web: www.biroproekt.com.mk

Image

“Biro Proekt” ShPKNjP Shkup është kompani e themeluar në vitin 2002 e cila ofron listë të shërbimeve nga sfera e projektimit, vlerësimit të pronës së patundshme, hortikulturës dhe marketingut. Ekip i projektuesve i punon të gjitha fazat në procesin e projektimit dhe i posedon të gjitha licencat dhe autorizimet e nevojshme për projektim, mbikëqyrje dhe revizion, ndërsa gjithashtu, posedon licencë për vlerësim të pronës së patundshme. Për rregullimin hortikulturor dhe të parterit është i obliguar ekipi i specializuar për dizajnim dhe realizim.
“Biro Proekt” është firmë-bijë e cila kujdeset për imazhin e plotë të të gjitha firmave në sistemin afarist “Ading”. Në pjesën e shërbimeve të marketingut “Biro Proekt”ofron përkrahje në sferat e – dizajnit grafik, menaxhimit të eventeve korporative dhe marrëdhëniet me opinionin.

LA HEMIJA, Shkup
Distributor në Maqedoni
Tel: +3892 2034 861
Tel: + 3892 2034 862
Fax: + 3892 2034 864
Adresë: Novoselski Pat (ul. 1409) br.11 p.f. 98,
1060 Shkup
E-mail: info@lahemija.com.mk
Web: www.lahemija.com.mk

Image

“La Hemija” është firmë partnere e themeluar në vitin 2001 në Shkup me pronësi të pjesshme të “ADING” dhe të partnerëve grekë. Veprimtaria e saj kryesore është tregtia me shumicë dhe me