31 Maj

54 VJET VLERË E SHTUAR PËR NDËRTIMTARINË DHE INDUSTRINË E ÇIMENTOS

Pas kalimit të 54 viteve, mund të themi se ne krijojmë me sukses zgjidhje dhe teknologji që sigurojnë qëndrueshmëri për partnerët tanë, komunitetin d...

Më shumë
29 Maj

KUVEND VJETOR I AKSIONARËVE TË KOMPANISË ADING SHA-SHKUP

Më 26 maj u mbajt Kuvendi Vjetor i rregullt i aksionarëve për vitin 2023. Nga Kryetari i Bordit Drejtues dhe Drejtor i Përgjithshëm, Zoran Petrovski, u bë prezantimi dh...

Më shumë