Vizioni:"Ne krijomë zgjidhje dhe teknologji dhe kontribuojmë në zhvillimin e qëndrueshëm të partnerëve, komunitetit dhe mjedisit jetësor" 

Misioni: “Bëjmë aditive kimike sipas nevojave të industrisë ndërtimore dhe të çimentos që krijon vlerë të shtuar”