Image

Aдинг - Решенија за водонепропусност на конструкции, систем „БЕЛА КАДА"

Изградбата на објекти во развиени, густо населени градски средини често условува тесен ископ на подземната темелна конструкција од објектот, каде што не е изводливо поставување на класична хидроизолација. Во исто време, барањата за квалитетот на просторот во подз...

Повеќе
Image

ДЕКОСИЛ ПЛУС - Заштитен транспарентен премаз за импрегнација на цементни и камени површини

ДЕКОСИЛ ПЛУС е заштитен транспарентен премаз (лак) на метакрилатна основа за импрегнација на цементни и камени површини. Се користи за завршна обработка на бетонски подлоги со затворена структура како Подинг К и печатен бетон кои не се изложени на надворешни усло...

Повеќе