Image

Адингстатик системи

Во современата индустрија честопати се користат гасни, течни и прашкасти суровини кои под одредени услови можат да предизвикаат експлозија. Самиот технолошки процес во погоните (дозирање, мешање, мелење, сушење и пакување на финалниот производ) може да доведе до ...

Повеќе
Image

Aдинг - Решенија за водонепропусност на конструкции, систем „БЕЛА КАДА"

Изградбата на објекти во развиени, густо населени градски средини често условува тесен ископ на подземната темелна конструкција од објектот, каде што не е изводливо поставување на класична хидроизолација. Во исто време, барањата за квалитетот на просторот во подз...

Повеќе