Image

ИЗРАБОТКА НА БЕТОНСКИ БАЗЕНИ

Се почест е трендот на изработка на армирано бетонски базени за релаксација и рекреација. Па така, се изведуваат базени во различни големини и форми, отворени и покриени базени, со слатка или со солена вода, аква паркови, вештачки езера, фонтани. Широката пале...

Повеќе
Image

Подобрување на квалитетот на префабрикуваните бетонски елементи со примена на адитивите од АДИНГ

ПРЕПОРАКИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ПРЕФАБРИКУВАНИ БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - „ПБЕ“ (павер елементи, бекатонски плочки, бетонски коцки - термини кои најчесто се користат за овој тип на градежни елементи). Истите се подеденакво важни и за купувачите - како д...

Повеќе

АДИНГ СО ДОНАЦИЈА ЗА РЕНОВИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ВО Г.ОХРИД, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА „НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА – МОБИЛНОСТ“

Најголемиот предизвик на денешницата е да изградиме фер општество каде што ќе има место за сите без...

51 ГОДИНА АДИНГ - обраќање на Генерален директор и Претседател на УО Благоја Дончев дипл.град.инж.

Поради вонредната безбедносна состојба и неможноста непосредно да го одбележиме 51-от роденден на АДИНГ, ви се обраќам ...

АДИНГ СО ДОНАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ И ИЗВЕДБА УЧЕСТВУВАШЕ ВО ИЗГРАДБАТА НА МОБИЛНА ВОЕНА БОЛНИЦА „РОЛ-2“ ВО БЛИЗИНА НА ИНФЕКТИВНАТА КЛИНИКА-СКОПЈЕ

АДИНГ направи донација во материјали и изведба, за поставување на хидроизолациона заштита на објектот „МОБИЛ...

Растојанието е клучна состојка за нашето здравје!

Растојанието помеѓу нас е од клучно значење за стопирање на пандемијата со COVID 19. Затоа нашето лого времено го транс...

Годишен завршен состанок на Групацијата АДИНГ за 2019 година

На 14.12.2019 се одржа годишниот завршен состанок на групацијата Адинг, во присуство на членовите на Управниот и Надзор...