НАШАТА ВИЗИЈА: Создаваме решенија и технологии и придонесуваме за одржлив развој на партнерите, заедницата и животната средина. 

НАШАТА МИСИЈА: Правиме хемиски додатоци по мерка за градежната и цементната индустрија, кои создаваат додадена вредност.