Информативни флаери за примена на материјалите: 

  1. Преземи флаер за Хидромал Флекс - двокомпонентна еластична хидроизолација на цементна основа

  2. Преземи флаер за Ексмал 1 - саморазливен цементен малтер за залевање на анкери, лежишта, отвори и др. 

  3. Преземи флаер за Адинг Бетоконтакт - подлога за цементни малтери, лепила и глет маси

  4. Преземи флаер за Хидрозим Т и Хидрозим Флуид - адитиви за зимско бетонирање

  5. Преземи флаер за Адингфлекс акрилатна хидроизолација

  6. Преземи флаер за лепила за плочки

  7. Преземи флаер за епоксидни подни системи

  8. Преземи флаер за адитиви за водонепропусни бетони

  9. Преземи флаер за Адингфаворит- спортски и декоративен под

  10. Преземи флаер за Фасил - водонепропусна импрегнација