Kompanive anëtare të Group Ading

BIZNIS CENTAR ADING
Tel/Fax: + 389 2 2035 149
Adresë: ul. Kuzman Shapkarev br. 5
1060 Shkup
E-mail: info@bc-a.com.mk
Web: www.bca.mk

Image

“Biznis Centar Ading” ShPKNjP Shkup, është kompani e themeluar në vitin 1991 me veprimtari themelore tregti me shumicë me materiale ndërtimore. Struktura e prodhimeve e cila është e përfshirë në paletën e shitjes është për nevojat e ndërtimtarisë me asortiment të brendeve të vendit dhe të jashtme.
“Biznis Centar Ading”është distributor dhe përfaqësues i membranave për pullaze Firestone, TRN materialeve për injektim dhe sistemet për rezistencë ndaj ujit dhe sistemeve kulluese dhe kanaleve Graspointner.
Në “Biznis Centar Ading”mund të gjenden edhe prodhime për enterierë nga programi i VOX, profile për dilatim nga programi të NetYapi, shirit butil dhe PP fibra.
Shitja me pakicë kryhet nëpërmjet dyqanit për këtë lloj shitje – Dyqani numër 1 në të cilën mund të gjendet paletë e gjerë e prodhimeve për nevoja të ndërtimtarisë.

INVEST A DOOEL
Tel: + 389 2 20 50 809
Fax: + 389 2 20 50 264
Adresë: Novoselski Pat (ul. 1409) br.11,
1060 Shkup
E-mail: investa@t-home.mk
Web: www.investa.com.mk

Image

“Invest A” ShPKNjP Shkup, është kompani e themeluar në vitin 2001 me veprimtari kryesore për punë përfundimtare dhe të sanimit në ndërtimtarinë me materiale nga programi prodhues i “Ading” dhe materiale nga firma të jashtme të cilat i përfaqëson “Biznis Centar Ading”. Kompania disponon me kuadër me përvojë inxhinierësh nga profili arkitektonik dhe i ndërtimtarisë dhe pajisje dhe vegla përkatëse për veprimtaritë të cilat i kryen.
“Invest - A” posedon A licencë për mbikëqyrje të ndërtimit të ndërtimeve të kategorisë së parë dhe B licencë për ndërtues të ndërtimeve të kategorisë së dytë, me listë sinjifikte referente të objekteve të rëndësishme administrative dhe ekonomike në R. e Maqedonisë dhe në rajonin.

BIRO PROEKT
Tel: + 389 2 32 43 790
Fax: + 389 2 32 43 796
Adresë: ul.Vasil Gjorgov br.21, vl.2, лок.8,
1000 Shkup
E-mail: biroproekt@biroproekt.com.mk
Web: www.biroproekt.com.mk

Image

“Biro Proekt” ShPKNjP Shkup është kompani e themeluar në vitin 2002 e cila ofron listë të shërbimeve nga sfera e projektimit, vlerësimit të pronës së patundshme, hortikulturës dhe marketingut. Ekip i projektuesve i punon të gjitha fazat në procesin e projektimit dhe i posedon të gjitha licencat dhe autorizimet e nevojshme për projektim, mbikëqyrje dhe revizion, ndërsa gjithashtu, posedon licencë për vlerësim të pronës së patundshme. Për rregullimin hortikulturor dhe të parterit është i obliguar ekipi i specializuar për dizajnim dhe realizim.
“Biro Proekt” është firmë-bijë e cila kujdeset për imazhin e plotë të të gjitha firmave në sistemin afarist “Ading”. Në pjesën e shërbimeve të marketingut “Biro Proekt”ofron përkrahje në sferat e – dizajnit grafik, menaxhimit të eventeve korporative dhe marrëdhëniet me opinionin.

LA HEMIJA, Shkup
Distributor në Maqedoni
Tel: +3892 2034 861
Tel: + 3892 2034 862
Fax: + 3892 2034 864
Adresë: Novoselski Pat (ul. 1409) br.11 p.f. 98,
1060 Shkup
E-mail: info@lahemija.com.mk
Web: www.lahemija.com.mk

Image

“La Hemija” është firmë partnere e themeluar në vitin 2001 në Shkup me pronësi të pjesshme të “ADING” dhe të partnerëve grekë. Veprimtaria e saj kryesore është tregtia me shumicë dhe me