ADINGFAS Z

LIaç dekorativ me strukturë valore. Përdoret për përpunim përfundimtar dekorativ të siprfaqeve të mureve të brendëshme dhe të jashtme. Si bazë përdoret Adingfas baza.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
HIDROFAS Z
Image
Dekosil V