ADINGPOKS 1PV

Niskoviskozna dvokomponentna epoksidna smola bez rastvarača. Primenjuje se kao: specijalni predpremaz za vlažne cementne podloge pri nanošenju svih epoksidnih sistema. ADINGPOKS-1PV primenjuje se kao deo sistema za obradu prešačkih staza na mostovima u kombinaciji sa završnim premazima na bazi metakrilatnih smola ADINGMARKER-P.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
ADINGPOKS 2
Image
ADINGPOKS 1
Image
ADINGSTATIK
Image
ADINGPOKS 1P
Image
Adingpoks 1B
Image
ADINGPOKS 1BP