ADINGPOKS 1

Dvokomponentna epoksidna smola bez rastvarača. Primenjuje se kao dekorativni malter u boji spremljen sa kvarcnim peskom i kao završni transparentni premaz.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
ADINGPOKS 1PV
Image
ADINGPOKS 2
Image
ADINGSTATIK
Image
ADINGPOKS 1P
Image
ADINGPOKS 1BP