ADINGSTATIK

Trokomponentni epoksidni sistem bez rastvarača. Primenjuje se kao statički provodljiv pod sa otpornošću između 5x104 i 1x106 W, u objektima kao što su proizvodne hale elektronske opreme, operacione sale, elektronske laboratorije, kompjuterski centri, proizvodni pogoni i magacini za boje, lakove i rastvarače, pogoni za proizvodnju tkanina i vlakana, “čiste” sobe.

Ostali proizvodi u ovom opsegu
Image
ADINGPOKS 1PV
Image
ADINGPOKS 2
Image
ADINGPOKS 1
Image
ADINGPOKS 1P
Image
ADINGPOKS 1BP