ADINGPOKS 1

Dyll epoksid dykomponentësh pa tretës. Përdoret si llaç dekorativ i përgatitur me rërë kuarce në ngjyrë dhe si lyerje përfunditare transparente.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
ADINGPOKS 1PV
Image
ADINGPOKS 2
Image
ADINGSTATIK
Image
ADINGPOKS 1P
Image
ADINGPOKS 1BP