Image19 Dhj 2018

MBLEDHJE PËRFUNDIMTARE VJETORE E GRUPACIONIT ADING për vitin 2018

Më datën 15.12.2018 u mbajt mbledhja e rregullt e grupimit Ading.
Para anëtarëve të këshillit Drejtues dhe Mbikëqyrës, në mënyrë të detajuar u prezantua puna e
shërbimeve të ADING, si dhe e anëtareve të tjera anëtare të grupimit nga Maqedonia, Serbia, Bullgaria
dhe Kazakistani.
Përveç kësaj, drejtorët ekzekutiv të anëtareve të grupimit dhe udhëheqësit e shërbimeve i prezantuan
planet dhe strategjitë e tyre të ardhshme për vitin 2019.
Gjetje të veta përfundimtare, vlerësime për punën në vazhdë e sipër dhe drejtimet e veprimit në vitin
2019 i dha Kryetari i këshillit drejtues dhe drejtori i përgjithshëm Bllagoja Donçev.