HIDROFOB T

Shtesë për rezistencë të ujit të betoneve. Përdoret për punim të fondamenteve, pishina, rezervuare, penda uji, limane, kanale për sisteme për ujitje, kaptazhe, shahta.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
HIDROFOB 21
Image
HIDROFOB FLUID