HIDROMALL FLEKS

Sisteme dykomponente për kryerjen e hidroizolimeve elastike me bazë çimentoje. Përdoret për hidroizolimin e objekteve të ekspozuara në trysni hidroelastike positive dhe negative, siç janë pishinat, stacione pastruese, objekte nëntokësore, rezervuara për ujë, puseta, nyje sanitare.

Material aplikimi
Produktet e tjera në këtë varg
Image
HIDROMALL
Image
Hidromal elastifikator
Image
Hidromal fleks 1K