Адингпокс 1 УВ

Нисковискозна УВ стабилна двокомпонентна транспарентна епоксидна смола без растворувачи за импрегнација и заштита на бетонски површини. Се користи за: заштита на бетонските површини изложени на физичко – механички оптеретувања и хемиска агресија, за импрегнација и подобрување на физичко-механичките својства на бетонот. При мешање со кварцен песок може да се добие епоксиден декоративен малтер со високи физичко-механички карактеристики кој може да се примени во декоративни цели.

Останати производи од оваа палета
Image
Адингпокс 1ПВ
Image
Адингпокс 2
Image
Адингпокс 1
Image
АДИНГПОКС 1П
Image
АДИНГПОКС 1БП