Оплатин Микс

Средство наменето за премачкување на опремата за изработка, транспорт и вградување на бетон или малтер, која е во директен контакт со свежата бетонска / малтерска мешавина, со цел истата полесно да се исчисти по употребата.

Останати производи од оваа палета
Image
Оплатин В
Image
Оплатин Т