HIDROGLET P

Përzierje e vetërrjedhshme në bazë çimentoje për nivelimin e sipërfaqeve të dyshemeve. Përdoret për nivelim (rafshim) të jo rafsheve tek sipërfaqet e dyshemeve prej betoni ose mbështjellsave të dyshemeve prej çimento, para vendosjes së mbështjellëses të fundit të dyshemeve nga parketi, llaminate, tapete, PVC pllaka, linoleum.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
Hidroglet P1