Hidroglet P1

Për nivelim (rrafshim) të sipërfaqeve jo të rrafshëta deri në 20 mm për sipërfaqe të dyshemeve të betonit ose shtresave të dyshemeve të çimentos, gjatë realizimit të fazës përfundimtare për përgatitje të sipërfaqes për parket, laminat, PVC dhe gomë. Është i përgatitur për instalim manual dhe me makineri.

Produktet e tjera në këtë varg
Image
HIDROGLET P