Актуелно

Адинг на Meѓународниот саем за градежништво во Белград (SEEBBE 2014)

Во периодот од 8 до 12 април се одржа 40-от Меѓународен саем за градежништво во Белград, Р.Србија (SEEBBE), како една од најзначајните и најголеми  манифестации од областа на градежништвото за регионот на Југоисточна Европа.

 

Интервју: Лидерството треба да се одржува и докажува

Интервју со ген. директор и претседател на У.О., г-дин Благоја Дончев за Утрински весник, како дел од прилогот „Успешни извозни македонски компании“.

 

Групацијата Адинг на Саем на градежништво 2014

Заедно со уште околу 300 компании од градежниот сектор, Групацијата Адинг зеде учество на 11-тиот Меѓународен саем за градежништво, градежни материјали и градежна механизација 2014.

 

Нови производи

Репаратур малтер - Ф4
Еднокомпонентна смеса на цементно полимерна основа и фибри, наменета за санација и репарација на бетонски и армирано бетонски елементи.

 

Репаратур малтер - Ф2
Еднокомпонентна смеса на цементно полимерна основа и фибри, наменета за санација и репарација на бетонски и армирано бетонски елементи.

 

Суперфлуид 21МС ЕКО
Суперпластификатор изработен на поликарбоксилатна основа, наменет за производство на економични бетонски мешавини.