Референци


Гасна електроцентрала „Електро Шари“

icon с. Требош, Тетово, Македонија

Уставен Суд/ Државен Архив/ Археолошки Музеј

icon Скопје, Македонија

Катна гаража „Голем ринг“

icon Скопје, Македонија

Актуелно


Годишно собрание на Македонско- Бугарска стопанска комора

Јавен повик за Годишно собрание на акционери

Презентација: Современи методи за заштита, хидроизолирање и санација на АБ конструкции со примена на материјалите на АДИНГ и TPH Hamburg