Референци


Вештачко езеро во Грмија

icon Приштина, Косово

Гасна електроцентрала „Електро Шари“

icon с. Требош, Тетово, Македонија

Уставен Суд/ Државен Архив/ Археолошки Музеј

icon Скопје, Македонија

Актуелно


Презентација на Адинг во склоп на 16-тиот Меѓународен симпозиум на ДГКМ

Донација на материјали за новото живеалиште на морските лавови и мал фламинго во скопската Зоолошка градина

Best Buy Award за Адинг во област на Хидроизолации