Image

Хидроизолација на проодна кровна тераса и балкон

Рамните кровни конструкции и балконите претставуваат елементи на објектот кои се најмногу изложени на надворешни атмосферски влијанија. Во зависност од потребите, рамните кровови можат да бидат решени како проодни, непроодни или зелени кровови. Согласно типот н...

Повеќе
Image

Како да се заштитат од влага нови ѕидови од камен и да се санираат старите?

Автор: дипл.град.инж. Иванка Ќупев За да се обезбеди трајноста, функционалноста, сигурноста и естетскиот изглед на градежните елементи (фасадни ѕидови, греди, столбови, потпорни ѕидови), кои се изложени на атмосферски влијанија (дожд, снег, висока воздушна ...

Повеќе

Јавен повик за годишно собрание на акционери 2017

До акционерите на Деловен систем АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и ин...

Стручна презентација – производи, системи и искуства

На 03.03.2017, во конгресниот центар на Скопски саем, беше одржана презентација од нашите инженери на која преку пример...

АДИНГ – добитник на награда за филантропија

На овогодинешното доделување на наградата ОКО, нашата компанија ја доби наградата за корпоративна филантропија за средн...

Годишен завршен состанок на Групација Адинг за 2016-та

Во периодот од 2-ри до 4-ти декември, беше одржан Завршниот годишен состанок на групацијата Адинг за 2016 година, кој...

Стручно советување ПОДЕКС 2016

Од 11 до 13 ноември, во Струмица, се одржа IX-то меѓународно стручно советување од областа на подземната и површинската...