Актуелно

45 години Адинг

Во присуство на голем број деловни партнери, институции и пријатели, на 30 мај 2014 година, во кругот на фабриката „АДИНГ“ го одбележа својот 45-годишен јубилеј.

 

Доделено признание и награда за најдобра дипломска работа со примена на Адингови материјали

Секоја година, Адинг доделува награди на дипломиран студент од „Градежен факултет“ - Скопје, кој при изработка на дипломската работа најдобро ја опишал примената на Адинговите материјали.

 

Адинг на Meѓународниот саем за градежништво во Белград (SEEBBE 2014)

Во периодот од 8 до 12 април се одржа 40-от Меѓународен саем за градежништво во Белград, Р.Србија (SEEBBE), како една од најзначајните и најголеми  манифестации од областа на градежништвото за регионот на Југоисточна Европа.

 

Нови производи

Репаратур малтер - Ф4
Еднокомпонентна смеса на цементно полимерна основа и фибри, наменета за санација и репарација на бетонски и армирано бетонски елементи.

 

Репаратур малтер - Ф2
Еднокомпонентна смеса на цементно полимерна основа и фибри, наменета за санација и репарација на бетонски и армирано бетонски елементи.

 

Хидроглет - ПВ
Саморазливна брзостврдмувачка смеса за порамнување и нивелирање на подни површини изработена на цементна основа. Се применува за израмнување на нерамнини до 3 мм (во слој), кај бетонски површини и цементни кошулки. Времето на целосно зацврстување, е до 6 часа.