Image

Адингстатик систем

Преземете го електронското издание на брошурата  „АДИНГСТАТИК СИСТЕМ“ ...

Повеќе
Image

Фасадни системи

Преземете го електронското издание на брошурата  „ФАСАДНИ СИСТЕМИ“ ...

Повеќе
Image

Типови на цемент, типови на адитиви за бетон и класи на изложеност на бетони, според европските стандарди (кратки табели)

Кратка табела: ТИПОВИ НА ЦЕМЕНТ И НИВНИОТ СОСТАВ ВО СОГЛАСНОСТ СО EN 197-1 (преземете верзија за печатење) Кратка табела: ТИПОВИ НА AДИТИВИ ЗА БЕТОН И НИВНА КЛАСИФИКАЦИЈА ВО СОГЛАСНОСТ СО EN 934...

Повеќе
Image

„АДИНГФАВОРИТ - Акрилатен систем за тениски игралишта”

Преземете го електронското издание на брошуратa „АДИНГФАВОРИТ - Акрилатен систем за тениски игралишта” ...

Повеќе
Image

Aдинг прирачник за бетон

Преземете го електронското издание на Aдинг прирачник за бетон „Дизајн, сообразност со европските стандарди специјални типови и адитиви за бетон“    ...

Повеќе
Image

Производна програма МК/ЕН

Преземете го електронското издание на производната програма ...

Повеќе
Image

Заштита на армирано бетонски конструкции од патната инфраструктура и објекти изложени на карбонизација

Преземете го електронското издание на брошурата  „Заштита на армирано бетонски конструкции од патната инфраструктура и објекти изложени на карбонизација“ ...

Повеќе
Image

Методологија за изведба на цементна индустриска подна обработка со Подинг К и Декосил В

Преземете го електронското издание на брошуратa „Методологија за изведба на цементна индустриска подна обработка со Подинг К и Декосил В“ ...

Повеќе
Image

Материјали и технологии за градба на тунели и нивна заштита

Преземете го електронското издание на брошурата „Материјали и технологи за градба на тунели и нивна заштита“ ...

Повеќе
Image

Противлизгачки систем за заштита на пешачки патеки

Превземете електронско издание на брошурата ...

Повеќе
Image

АДИНГ- Решенија за водонепропусност на конструкции, систем „БЕЛА КАДА“

Преземете електронско издание на брошурата АДИНГ- Решенија за водонепропусност на конструкции систем „БЕЛА КАДА“ ...

Повеќе
Image

АДИНГ системи и технологии за санација и заштита на армиранобетонските конструкции, во согласност со европски стандард EN 1504

Преземи електронско издание од брошурата - Адинг системи и технологии за санација и заштита на армиранобетонските конструкции, во согласност со европски стандард EN 1504   ...

Повеќе