Информативни флаери за примена на материјалите: 

  1. Преземи флаер за Хидромал Флекс - двокомпонентна еластична хидроизолација на цементна основа
  2. Преземи флаер за Ексмал - 1 - саморазливен цементен малтер за залевање на анкери, лежишта, отвори и др. 
  3. Преземи флаер за Адинг Бетоконтакт - подлога за цементни малтери, лепила и глет маси
  4. Преземи флаер за Хидрозим Т и Хидрозим Флуид - адитиви за зимско бетонирање
  5. Преземи флаер за Адингфлекс - акрилатна хидроизолација
  6. Преземи флаер за лепила за плочки
  7. Преземи флаер за епоксидни подни системи
  8. Преземи флаер за адитиви за водонепропусни бетони
  9. Преземи флаер за Адингфаворит- спортски и декоративен под
  10. Преземи флаер за Фасил - водонепропусна импрегнација