Image26 Јун 2024

АДИНГ НА ЦЕРЕМОНИЈАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДИПЛОМИ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ И НА 65. ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ

Во континуитет соработуваме со факултетите од каде доаѓаат голем дел од нашите вработени, Градежниот факултет и Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје.

Годинава на церемонијата на доделување на диполоми на Градежен факултет ја доделивме наградата за „Најдобра магистерска или дипломска работа од областа градежништво“. Годинава наградена беше Марија Менчевска д.г.и., за магистерска работа на тема: „Влијание на отпаден пепел од согорената дрвена биомаса врз физичко-механичките карактеристики на цементните материјали“.

На Технолошко-металуршкиот факултет кој обележа 65 години постоење на 20 Јуни, деканот проф. д-р Стефан Кувенџиев додели признание за придонесот на АДИНГ во развојот и унапредувањето на наставно-образовната, научната и апликативната дејност на факултетот. Признанието го прими генералниот директор Зоран Петровски.

Честитки за јубилејот и посакуваме уште многу успешни соработки.

.

Доделување награда на Градежен Факултет, Скопје (19.06.2024)

 

.

Доделување признание на Технолошко-металуршки факултет (20.06.2024)