Image11 Јан 2012

Адинг прогласен за „Скриен шампион“

Годинава, Адинг ја имаше честа да биде прогласен за „Скриен шампион“. Скриени шампионисе фирми од мал и среден ранг, коишто се докажани како високоиновативни и се пазарнилидери во нивната индустриска област регионално или глобално, издвојувајќи се одостанатите според динамичниот пат до успехот и своите лидерски и бизнис – практики.