Image5 Апр 2011

Акција за Денот на дрвото (март 2011)

„Денот на дрвото“ е уште една можност за во Адинг да направиме разубавување на дворот. Овој пат се решивме насадените дрвца да бидат посветени на поедини сектори во Адинг.

Денес за садењето на три дрвца беше задолжен секторот – Фабрика, но им помогнаа и останатите вработени.