Image20 Фев 2009

БАУ – 2009, Минхен, Р. Германија

Инженерски тим од целиот Деловен Систем Адинг беа во посета на една од најголемите саемски манифестации БАУ – 2009, која традиционално се одржува во Минхен, Р. Германија на секои две години.

Екипата од градежни инженери, архитекти и технолози успешно ги пренесоа иновациите за материјалите и системите за индустриско и резиденцијално градење. Новитетите од областа на градежната индустрија.