Image30 Дек 2020

ГОДИШЕН ЗАВРШЕН СОСТАНОК НА ГРУПАЦИЈАТА АДИНГ за 2020 година

На 29.12.2020 се одржа годишниот завршен состанок на групацијата Адинг, со присуство на членовите на Управниот и Надзорниот одбор, менаџерскиот кадар и управителите на ќерките фирми од Македонија, Србија, Бугарија и Казахстан.


На состанокот е презентиранa и разгледанa работата и резултатите за тековната 2020 година на службите во АДИНГ, како и на останатите членки на групацијата од земјата и странство, а беа претставени и плановите за 2021 година.

Завршни согледувања, оценка за работењето во 2020-та година и очекувања за предизвиците со кои ќе се соочиме во следната година, беа дадени од страна на Претседателот на управниот одбор и генерален директор Благоја Дончев.


Подоле фотографија од состанокот во поразличен формат од претходните години.