Image28 Апр 2011

Годишно собрание на акционери на Адинг АД - 19 мај 2011 година

Годишното собрание на акционери на Адинг АД Скопје ќе се одржи на 19 мај 2011 година со почеток во 14,00 часот во просториите на ул.Новоселски пат бб. Материјалите за собранието (јавен повик, извештаи, предлог одлуки) се достапни на следните линкови:

Јавен повик | Предлог одлука | Предлог одлука ревизори | Сопствени акции | Консолидирани финансиски извештаи |Извештај на независни ревизори