Image31 Авг 2023

ДЕКОСИЛ ПЛУС - Заштитен транспарентен премаз за импрегнација на цементни и камени површини

ДЕКОСИЛ ПЛУС е заштитен транспарентен премаз (лак) на метакрилатна основа за импрегнација на цементни и камени површини. Се користи за завршна обработка на бетонски подлоги со затворена структура како Подинг К и печатен бетон кои не се изложени на надворешни услови како и бетонски подлоги со затворена структура од печатен бетон кои се изложени на надворешни влијанија, ниски температури, соли на мрзнење/одмрзнување и влага. ДЕКОСИЛ ПЛУС формира филм кој не е паропропусен и доколку има заробена влага во подлогите може да дојде до негово лупење.