Image22 Ное 2010

Ден на дрво

Во шестата акција за раззеленување на Македонија, во дворот на „Адинг“ организирано беа засадени 6 нови садници. 5 од дрвцата насадени од вработените , симболично ги претставуваат ќерките фирми на „Адинг“ во Македонија – „Бизнис Центар Адинг“, „Инвест А“, „Биропроект“, „Градител Адинг“ и „ЛА Хемија“. Беше посадено и уште едно дрвце од сортата „Српска модра слива“ подарок од нашата ќерка фирма во Р.Србија „Адинг ‐ Белград“.