Image30 Мар 2010

Ден на дрво 2010

Како дел од националната акција “Ден на дрвото - засади ја својата иднина“ во деловниот систем “Адинг“ денеска беа посадени три садници.

3-те дрвца кои беа посадени од страна на вработените во “Адинг“ ги симболизираат претставништвата на Адинг во Хрватска, Србија и Казахстан. Како и секоја година, дел од вработените земаа и организирано учество во акцијата преку Општина Ѓорче Петров.