Image13 Јул 2010

Инвест-А нова веб страна

Почитувани,
Ве известуваме дека Инвест А, членка на Деловниот Систем АДИНГ, ја пушти во употреба својата веб страница. Сите референтни објекти, актуелности и информации се достапни на www.investa.com.mk.