Image4 Фев 2009

Награда

АДИНГ АД ја доби втората награда за Општествена Одговорност - Македонски оскар, со плакета од областа на Екологијата и Одржливиот Развој од Германската Влада.

Од 75 фирми кои конкурираа на регионалниот проектот за „Општествена oдговорност во претпријатијата“, само 15 фирми беа номинирани и тоа: 7 мали и средни претпријатија и 8 големи компании во кои беше и нашата Компанија.

Тоа значи декаАДИНГ АДќе има можност да ја претстави својата Компанија во Сојузна Република Германија и во една одпоранешните републики на Југославија, под покровителство на Владата на Германија.