Image2 Јун 2010

Награда за 0пштествена одговорност

Во рамките на Корпоративно управување во компаниите, годинава Центарот за Институционален Развој (ЦИРА) издаде повик за номинирање за награди за лидер на општествена одговорност за 2009-та година.

На 26-ти мај беше одржана и церемонија за потпишување на Меморандумот за Разбирање помеѓу претпријатијата основачи на Бизнис Лидерскиот Форум и Центарот за Институционален Развој. Церемонијата ја водеа Неговата Екселенција Ерван Фуере, специјален претставник на ЕУ и Шеф на Делегацијата на Европската Унија.

Адинг АД беше номиниран во првата категорија за општествена одговорност на претпријатијата за наградата за „Одговорен однос кон вработените за 2009-та година” и ја доби првата награда во категоријата, посебно дизајнирана статуетка и пофалница.

Наградата на АДИНГ АД му е доделена бидејќи компанијата е одговорна кон државата, навреме и редовно ги плаќа даноците, и посебно кон вработените. Ним навреме им исплаќа личен доход, бонуси за посебни залагања, води грижа за нивна континуирана обука преку семинари, конгреси, симпозиуми, саеми, промоции и сл. Компанијата континуирано ги подобрува условите и опремата за работа, промовира таленти и нивните способности, се грижи за нивното здравје и безбедноста, има транспарентност во работењето, информирање за битни одлуки во компанијата, што значи има добри интерни и екстерни комуникации. Исто така се промовира доверба меѓу вработените, нема полова, расна, старосна, социјална или хендикепт дискриминација, се почитува законската регулатива во сите сегменти на работењето. За вработените има превоз и топол оброк, се помагаат социјалните категории вработени за посебни прилики (свадби, летувања, погреби, огрев, стипендии и сл.)

Во изборот на компаниите работеа комисии од владини институции, бизнис секторот, граѓанскиот сектор, медиумите, минатогодишните добитници и ЦИРА.

Доделувањето на наградите беше одржано на гала-настанот на 27-ми мај во М6 ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР.

За фотографии од настаноттука