Image9 Мар 2012

Студенти и ученици го посетија штандот на Адинг на Саемот за градежништво

Во склоп на Саемот за градежништво 2012, штандот на Адинг го посетија студентите од „Градежен факултет“ од Скопје како и средношколци од средно техничко училиште од Гостивар. Нашите вработени ги запознаа со дејноста на Адинг и со производната програма.